Bảng xếp hạng test

Bóng đá thế giới

BXH test

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Test 03 5 4 0 1 11 1 10 12
2 Test 04 5 2 0 3 7 9 -2 6
3 Bốc thăm C2 5 2 0 3 5 8 -3 6
4 Bốc thăm C1 5 3 0 2 8 7 1 9
5 Test 05 4 1 0 3 3 9 -6 3

BXH TEST

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bốc thăm C2 23 4 16 3 42 42 0 28
2 Test 03 21 2 14 5 38 44 -6 20
3 Test 04 9 4 4 1 12 6 6 16
4 Bốc thăm C1 8 1 5 2 8 6 2 8

BXH test

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm