Bảng xếp hạng Copa America 2021

Bóng đá thế giới

BXH Copa America 2021

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0