CLB Guatemala

Tên đầy đủ:
Guatemala
NgàyChủ nhàTỷ sốĐội kháchhiệp 1
25-09-2021

El Salvador

0 - 2

Guatemala

0 - 2
09-09-2021

Guatemala

2 - 2

Nicaragua

1 - 1
19-07-2021

Guatemala

1 - 1

Trinidad & T.

0 - 1
15-07-2021

Guatemala

0 - 3

Mexico

0 - 1
12-07-2021

El Salvador

2 - 0

Guatemala

0 - 0
07-07-2021

Guatemala

1 - 1

Guadeloupe

1 - 1
04-07-2021

Guatemala

4 - 0

Guyana

1 - 0
27-06-2021

El Salvador

0 - 0

Guatemala

0 - 0
09-06-2021

Curacao

0 - 0

Guatemala

0 - 0
05-06-2021

Guatemala

10 - 0

St.Vincent

5 - 0
28-03-2021

British Virgin Isl

0 - 3

Guatemala

0 - 2
25-03-2021

Guatemala

1 - 0

Cuba

0 - 0
25-02-2021

Guatemala

1 - 0

Nicaragua

0 - 0
23-01-2021

Guatemala

1 - 0

Puerto Rico

0 - 0
23-01-2021

Guatemala

1 - 0

Puerto Rico

0 - 0