CLB Guadeloupe

Tên đầy đủ:
Guadeloupe
NgàyChủ nhàTỷ sốĐội kháchhiệp 1
21-07-2021

Suriname

2 - 1

Guadeloupe

1 - 1
17-07-2021

Guadeloupe

1 - 2

Jamaica

1 - 1
13-07-2021

Costa Rica

3 - 1

Guadeloupe

2 - 1
07-07-2021

Guatemala

1 - 1

Guadeloupe

1 - 1
04-07-2021

Guadeloupe

2 - 0

Bahamas

0 - 0
24-06-2021

Martinique

1 - 2

Guadeloupe

0 - 2
18-11-2019

Guadeloupe

10 - 0

Turks & Caicos

5 - 0
15-10-2019

Sint Maarten

1 - 2

Guadeloupe

0 - 2
11-09-2019

Turks & Caicos

0 - 3

Guadeloupe

0 - 1
08-09-2019

Guadeloupe

5 - 1

Sint Maarten

2 - 0
24-03-2018

Guadeloupe

0 - 1

Trinidad & T.

0 - 1
15-06-2011

Mỹ

1 - 0

Guadeloupe

1 - 0
12-06-2011

Canada

1 - 0

Guadeloupe

0 - 0
08-06-2011

Panama

3 - 2

Guadeloupe

2 - 0
20-07-2009

Costa Rica

5 - 1

Guadeloupe

-