Kết quả Hạng 3 Pháp - Vòng 31
SO Cholet

24/04/2021

SC Bastia

SO Cholet

02-05-2021 Boulogne 1-2 SO Cholet
10-04-2021 SO Cholet 0-0 Quevilly
03-04-2021 Annecy FC 2-0 SO Cholet

SC Bastia

30-04-2021 SC Bastia 0-1 Annecy FC
02-04-2021 SC Bastia 0-1 Avranches

Phong độ đối đầu

04-05-2021 SO Cholet 1-4 SC Bastia
08-12-2020 SC Bastia 5-1 SO Cholet
04-05-2021 SO Cholet 1-4 SC Bastia
02-05-2021 Boulogne 1-2 SO Cholet
10-04-2021 SO Cholet 0-0 Quevilly
03-04-2021 Annecy FC 2-0 SO Cholet