Indonesia cùng Việt Nam tranh quyền đăng cai World Cup 2034

Indonesia đang dự định liên kết với các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam để xin đăng cai World Cup 2034.

1212 Lượt xem