CLB Masr lel Maqassah

Tên đầy đủ:
Masr lel Maqassah