Kết quả Hạng 2 Chi Lê - Vòng Cls 18
U. San Felipe

FT

4-0

(1-0)

Rangers Talca