Kết quả Vòng loại African Cup 2019 - Vòng 3
Togo

FT

1-1

(0-1)

Gambia

Togo

16-10-2018 Gambia 0-1 Togo
12-10-2018 Togo 1-1 Gambia
09-09-2018 Togo 0-0 Benin
25-03-2018 Togo 2-2 B.B.Ngà
22-03-2018 Togo 0-0 Madagascar

Gambia

16-10-2018 Gambia 0-1 Togo
12-10-2018 Togo 1-1 Gambia
09-09-2018 Gambia 1-1 Algeria
11-06-2017 Benin 1-0 Gambia
27-03-2017 CH Trung Phi 1-2 Gambia

Phong độ đối đầu

16-10-2018 Gambia 0-1 Togo
12-10-2018 Togo 1-1 Gambia
16-10-2018 Gambia 0-1 Togo
12-10-2018 Togo 1-1 Gambia
09-09-2018 Togo 0-0 Benin
25-03-2018 Togo 2-2 B.B.Ngà
22-03-2018 Togo 0-0 Madagascar
12-11-2017 Togo 6-0 Mauritius
05-10-2017 Iran 2-0 Togo
12-06-2017 Algeria 1-0 Togo