Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.4
T.B.Nha Nữ

FT

2-1

(0-1)

Brazil Nữ

Brazil Nữ