Kết quả VLWC KV Châu Phi - Vòng 1
Namibia

FT

2-1

(1-1)

Gambia

Namibia

17-11-2019 Guinea 2-0 Namibia
13-11-2019 Namibia 2-1 Chad
11-09-2019 Namibia 2-0 Eritrea
04-09-2019 Eritrea 1-2 Namibia
01-07-2019 Namibia 1-4 B.B.Ngà

Gambia

18-11-2019 Gambia 2-2 CHDC Congo
14-11-2019 Angola 1-3 Gambia
13-10-2019 Gambia 1-1 Djibouti
09-10-2019 Djibouti 1-1 Gambia
10-09-2019 Angola 2-1 Gambia

Phong độ đối đầu

13-10-2015 Namibia 2-1 Gambia
10-10-2015 Gambia 1-1 Namibia
03-09-2011 Namibia 1-0 Gambia
04-09-2010 Gambia 3-1 Namibia
17-11-2019 Guinea 2-0 Namibia
13-11-2019 Namibia 2-1 Chad
11-09-2019 Namibia 2-0 Eritrea
04-09-2019 Eritrea 1-2 Namibia
01-07-2019 Namibia 1-4 B.B.Ngà
29-06-2019 Nam Phi 1-0 Namibia