Kết quả VLWC KV Châu Phi - Vòng 1
Namibia

FT

2-1

(1-1)

Gambia

Namibia

11-09-2019 Namibia 2-0 Eritrea
04-09-2019 Eritrea 1-2 Namibia
01-07-2019 Namibia 1-4 B.B.Ngà
29-06-2019 Nam Phi 1-0 Namibia
23-06-2019 Ma Rốc 1-0 Namibia

Gambia

09-10-2019 Djibouti 1-1 Gambia
10-09-2019 Angola 2-1 Gambia
07-09-2019 Gambia 0-1 Angola
12-06-2019 Ma Rốc 0-1 Gambia
23-03-2019 Algeria 1-1 Gambia

Phong độ đối đầu

13-10-2015 Namibia 2-1 Gambia
10-10-2015 Gambia 1-1 Namibia
03-09-2011 Namibia 1-0 Gambia
04-09-2010 Gambia 3-1 Namibia
11-09-2019 Namibia 2-0 Eritrea
04-09-2019 Eritrea 1-2 Namibia
01-07-2019 Namibia 1-4 B.B.Ngà
29-06-2019 Nam Phi 1-0 Namibia
23-06-2019 Ma Rốc 1-0 Namibia
30-05-2019 Namibia 3-0 Seychelles