Kết quả World Cup 2018 - Vòng 3
Đan Mạch

26/06/2018

Pháp

Đan Mạch

16-06-2018 Peru 0-1 Đan Mạch
10-06-2018 Đan Mạch 2-0 Mexico
28-03-2018 Đan Mạch 0-0 Chile

Pháp

21-06-2018 Pháp 1-0 Peru
16-06-2018 Pháp 2-1 Australia
10-06-2018 Pháp 1-1 Mỹ
02-06-2018 Pháp 3-1 Italia
29-05-2018 Pháp 2-0 Ireland

Phong độ đối đầu

12-10-2015 Đan Mạch 1-2 Pháp
30-03-2015 Pháp 2-0 Đan Mạch
01-06-2006 Pháp 2-0 Đan Mạch
16-06-2018 Peru 0-1 Đan Mạch
10-06-2018 Đan Mạch 2-0 Mexico
28-03-2018 Đan Mạch 0-0 Chile
23-03-2018 Đan Mạch 1-0 Panama
15-01-2018 Jordan 3-2 Đan Mạch