Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.2
Canada Nữ

FT

2-0

(2-0)

Mexico Nữ

Canada Nữ

Mexico Nữ