Kết quả C2 Châu Á - Vòng Tu Ket
Bengaluru

FT

3-0

(1-0)

April 25

Bengaluru

29-08-2018 Altyn Asyr 2-0 Bengaluru
22-08-2018 Bengaluru 2-3 Altyn Asyr
16-05-2018 Abahani 0-4 Bengaluru
02-05-2018 Bengaluru 5-0 Aizawl FC

April 25

19-09-2018 April 25 4-5 Altyn Asyr
28-08-2018 April 25 9-1 Home Utd
21-08-2018 Home Utd 0-2 April 25
02-05-2018 Hwaebul SC 0-2 April 25

Phong độ đối đầu

13-09-2017 April 25 0-0 Bengaluru
23-08-2017 Bengaluru 3-0 April 25
29-08-2018 Altyn Asyr 2-0 Bengaluru
22-08-2018 Bengaluru 2-3 Altyn Asyr
16-05-2018 Abahani 0-4 Bengaluru
02-05-2018 Bengaluru 5-0 Aizawl FC
05-04-2018 Aizawl FC 1-3 Bengaluru
14-03-2018 Bengaluru 1-0 Abahani