Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.11
B.D.Nha Nữ

FT

0-1

(0-1)

Mỹ Nữ

B.D.Nha Nữ

Mỹ Nữ