Kết quả C2 Châu Á - Vòng 6
Abahani

FT

0-4

(0-2)

Bengaluru

Abahani

28-08-2019 April 25 2-0 Abahani
21-08-2019 Abahani 4-3 April 25

Bengaluru

29-08-2018 Altyn Asyr 2-0 Bengaluru
22-08-2018 Bengaluru 2-3 Altyn Asyr
16-05-2018 Abahani 0-4 Bengaluru
02-05-2018 Bengaluru 5-0 Aizawl FC

Phong độ đối đầu

16-05-2018 Abahani 0-4 Bengaluru
14-03-2018 Bengaluru 1-0 Abahani
03-05-2017 Abahani 2-0 Bengaluru
18-04-2017 Bengaluru 2-0 Abahani
28-08-2019 April 25 2-0 Abahani
21-08-2019 Abahani 4-3 April 25