2 HLV lão luyện người Đức ứng cử HLV trưởng ĐT Việt Nam

Không chỉ Winfried Schaefer, mà một HLV lão luyện người Đức khác là Gerd Zeise cũng đều ứng cử để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam

674 Lượt xem