Huyền thoại quần vợt chính thức bị tuyên bố phá sản

Huyền thoại quần vợt từng giành sáu Grand Slam không thể thanh toán khoản nợ ngân hàng từ năm 2015.

313 Lượt xem