LỊCH PHÁT SÓNG BÓNG ĐÁ

Ngày 27/07/2017
06:30 Guinness ICC 2017 Barcelona vs Man Utd K+PM
07:30 Guinness ICC 2017 PSG vs Juventus K+PC
10:00 Guinness ICC 2017 Man City vs Real Madrid K+PM
18:35 Guinness ICC 2017 Bayern Munich vs Inter Milan K+PM