CLB XM Fico Tây Ninh

Tên đầy đủ:
XM Fico Tây Ninh