CLB Municipal Liberia

Tên đầy đủ:
Municipal Liberia