CLB Hàn Quốc Nữ

Tên đầy đủ:
Hàn Quốc Nữ

  Thủ môn

 • Jun Minkyung
  Hàn Quốc 1
 • Kim Jungmi
  Hàn Quốc 18
 • Yoon Younggeul
  Hàn Quốc 21
 • Hậu vệ

 • Lee Uenmi
  Hàn Quốc 2
 • Lim Seonjoo
  Hàn Quốc 3
 • Shim Seoyeon
  Hàn Quốc 4
 • Kim Doyeon
  Hàn Quốc 5
 • Hwang Boram
  Hàn Quốc 6
 • Song Su Ran
  Hàn Quốc 14
 • Kim Sooyun
  Hàn Quốc 19
 • Kim Hyeri
  Hàn Quốc 20
 • Tiền vệ

 • Jeon Gauen
  Hàn Quốc 7
 • Cho Sohyun
  Hàn Quốc 8
 • Jung Seolbin
  Hàn Quốc 11
 • Kwol Hahnul
  Hàn Quốc 13
 • Park Heeyoung
  Hàn Quốc 15
 • Kang Yumi
  Hàn Quốc 16
 • Kim Hyeyeong
  Hàn Quốc 17
 • Lee Sodam
  Hàn Quốc 22
 • Tiền đạo

 • Park Uensun
  Hàn Quốc 9
 • Ji Soyun
  Hàn Quốc 10
 • Yoo Younga
  Hàn Quốc 12
 • Lee Guemmin
  Hàn Quốc 23