CLB Centenary Stormers

Tên đầy đủ:
Centenary Stormers