Sau hơn 20 năm tại vị, mức lương của Wenger thay đổi ra sao?

Sau hơn 20 năm và 8 bản hợp đồng, mức lương mà Arsene Wenger nhận được tại Arsenal đã thay đổi thế nào?

Thời điểm ký hợp đồng: Năm 1996
Mức lương: 500.000 bảng

Thời điểm ký hợp đồng: Năm 1998
Mức lương: 1.200.000 bảng

Thời điểm ký hợp đồng: Năm 2001
Mức lương: 2.000.000 bảng

Thời điểm ký hợp đồng: Năm 2004
Mức lương: 2.500.000 bảng

Thời điểm ký hợp đồng: Năm 2007
Mức lương: 5.000.000 bảng

Thời điểm ký hợp đồng: Năm 2010
Mức lương: 6.000.000 bảng

Thời điểm ký hợp đồng: Năm 2014
Mức lương: 7.500.000 bảng

Thời điểm ký hợp đồng: Năm 2017
Mức lương: 8.000.000 bảng

Liệu trong thời gian tới, Wenger có thể mang về thêm danh hiệu nào cho Arsenal?

Bài liên quan