CLB Club Franciscain

Tên đầy đủ:
Club Franciscain