CLB Bergisch Gladbach

Tên đầy đủ:
Bergisch Gladbach