CLB Atletico Madrid B

Tên đầy đủ:
Atletico Madrid B