Kết quả Hạng 2 Chi Lê - Vòng Cls 4
U. San Felipe

FT

0-1

(0-1)

San. Wanderers