Kết quả Hạng 2 Chi Lê - Vòng Apt 1
U. San Felipe

FT

1-1

()

Puerto Montt

U. San Felipe

Puerto Montt