Kết quả VLWC KV Châu Á - Vòng 7
Triều Tiên

26/03/2020

Sri Lanka

Triều Tiên

Sri Lanka

17-01-2020 Palestine 2-0 Sri Lanka
15-10-2019 Sri Lanka 0-3 Lebanon