Kết quả VLWC KV Châu Á - Vòng 7
Tajikistan

26/03/2020

Mông Cổ

Tajikistan

14-11-2019 Myanmar 4-3 Tajikistan
09-11-2019 Malaysia 1-0 Tajikistan

Mông Cổ

19-11-2019 Myanmar 1-0 Mông Cổ

Phong độ đối đầu

14-11-2019 Myanmar 4-3 Tajikistan
09-11-2019 Malaysia 1-0 Tajikistan
10-07-2019 Tajikistan 2-0 Syria