Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.11
T.B.Nha Nữ

FT

3-1

(1-1)

Ba Lan Nữ

T.B.Nha Nữ

Ba Lan Nữ