Kết quả VĐQG Scotland - Vòng 30
St. Johnstone

16/03/2019

St. Mirren

St. Johnstone

20-04-2019 St. Johnstone 2-0 Dundee

St. Mirren

18-05-2019 Dundee 2-3 St. Mirren
14-05-2019 St. Mirren 2-0 Hamilton