26-03-2016 Sangji Univ. 3-2 SMCE

Phong độ đối đầu

26-03-2016 Sangji Univ. 3-2 SMCE
25-07-2018 Daegu 4-1 Yongin Univ
25-07-2018 Daegu 4-1 Yongin Univ