Kết quả VLWC KV Châu Phi - Vòng 6
Senegal

FT

2-1

(0-0)

Nam Phi

Senegal

15-11-2017 Senegal 2-1 Nam Phi
11-11-2017 Nam Phi 0-2 Senegal
08-10-2017 Cape Verde 0-2 Senegal
06-09-2017 Burkina Faso 2-2 Senegal
03-09-2017 Senegal 0-0 Burkina Faso

Nam Phi

15-11-2017 Senegal 2-1 Nam Phi
11-11-2017 Nam Phi 0-2 Senegal
07-10-2017 Nam Phi 3-1 Burkina Faso
06-09-2017 Nam Phi 1-2 Cape Verde
02-09-2017 Cape Verde 2-1 Nam Phi

Phong độ đối đầu

15-11-2017 Senegal 2-1 Nam Phi
11-11-2017 Nam Phi 0-2 Senegal
24-01-2015 Nam Phi 1-1 Senegal
01-03-2012 Nam Phi 0-0 Senegal
01-02-2008 Senegal 1-1 Nam Phi
15-11-2017 Senegal 2-1 Nam Phi
11-11-2017 Nam Phi 0-2 Senegal
08-10-2017 Cape Verde 0-2 Senegal
06-09-2017 Burkina Faso 2-2 Senegal
03-09-2017 Senegal 0-0 Burkina Faso