Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2021 - Vòng 1
Scotland Nữ

30/08/2019

Síp Nữ

Síp Nữ

28-02-2019 Síp Nữ 0-1 Malta Nữ
13-03-2017 Síp Nữ 1-2 Malta Nữ