Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.4
Scotland Nữ

FT

1-0

(1-0)

Brazil Nữ

Brazil Nữ