Kết quả World Cup 2018 - Vòng 1
San Marino

FT

0-3

()

Séc

San Marino

08-06-2019 Nga 9-0 San Marino
25-03-2019 San Marino 0-2 Scotland
22-03-2019 Síp 5-0 San Marino
19-11-2018 San Marino 0-2 Belarus

Séc

11-06-2019 Séc 3-0 Montenegro
08-06-2019 Séc 2-1 Bulgaria
27-03-2019 Séc 1-3 Brazil
23-03-2019 Anh 5-0 Séc
20-11-2018 Séc 1-0 Slovakia

Phong độ đối đầu

09-10-2017 Séc 5-0 San Marino
26-03-2017 San Marino 0-6 Séc
09-09-2009 Séc 7-0 San Marino
20-11-2008 San Marino 0-3 Séc
07-10-2006 Séc 7-0 San Marino
08-06-2019 Nga 9-0 San Marino
25-03-2019 San Marino 0-2 Scotland
22-03-2019 Síp 5-0 San Marino
19-11-2018 San Marino 0-2 Belarus