Kết quả C2 Châu Á - Vòng Ban Ket
PSM Makassar

FT

2-1

(0-1)

BCM Bình Dương