Kết quả Sinh Viên TG - Vòng 1
Pháp SV

FT

3-1

()

Nam Phi SV

Pháp SV

10-07-2019 Italia SV 1-0 Pháp SV
05-07-2019 Brazil SV 1-1 Pháp SV
03-07-2019 Pháp SV 3-1 Nam Phi SV

Nam Phi SV

03-07-2019 Pháp SV 3-1 Nam Phi SV

Phong độ đối đầu

03-07-2019 Pháp SV 3-1 Nam Phi SV
02-07-2015 Pháp SV 3-1 Nam Phi SV
10-07-2019 Italia SV 1-0 Pháp SV
05-07-2019 Brazil SV 1-1 Pháp SV
03-07-2019 Pháp SV 3-1 Nam Phi SV
27-08-2017 Pháp SV 0-0 Uruguay SV
23-08-2017 Pháp SV 1-1 Mexico SV