Kết quả VD Nam Trung Mỹ Nữ - Vòng 2
Peru Nữ

FT

1-3

(1-0)

Costa Rica Nữ

Peru Nữ