Kết quả VLWC KV Châu Á - Vòng 7
Palestine

26/03/2020

Singapore

Palestine

25-01-2020 Palestine 3-1 Burundi
17-01-2020 Palestine 2-0 Sri Lanka
14-11-2019 Yemen 1-0 Palestine

Singapore

19-11-2019 Yemen 1-2 Singapore
14-11-2019 Qatar 2-0 Singapore
10-09-2019 Singapore 2-1 Palestine

Phong độ đối đầu

10-09-2019 Singapore 2-1 Palestine
01-03-2006 Palestine 1-0 Singapore
25-01-2020 Palestine 3-1 Burundi
17-01-2020 Palestine 2-0 Sri Lanka
14-11-2019 Yemen 1-0 Palestine
10-09-2019 Singapore 2-1 Palestine