Kết quả VD Nam Trung Mỹ Nữ - Vòng 2
Mexico Nữ

FT

1-2

(1-2)

Paraguay Nữ

Mexico Nữ