Kết quả VD Nam Trung Mỹ Nữ - Vòng Ban Ket
Mexico Nữ

FT

5-1

(3-0)

Panama Nữ

Mexico Nữ

Panama Nữ