Kết quả VD Nam Trung Mỹ Nữ - Vòng 1
Mexico Nữ

FT

2-0

(1-0)

Jamaica Nữ

Mexico Nữ

Jamaica Nữ