Kết quả Vòng loại African Cup 2019 - Vòng 3
Mali

FT

0-0

(0-0)

Burundi

Mali

16-10-2018 Burundi 1-1 Mali
13-10-2018 Mali 0-0 Burundi
09-09-2018 South Sudan 0-3 Mali
23-03-2018 Nhật Bản 1-1 Mali
11-11-2017 Gabon 0-0 Mali

Burundi

16-10-2018 Burundi 1-1 Mali
13-10-2018 Mali 0-0 Burundi
08-09-2018 Gabon 1-1 Burundi
17-12-2017 Burundi 1-2 Uganda
14-12-2017 Kenya 0-0 Burundi

Phong độ đối đầu

16-10-2018 Burundi 1-1 Mali
13-10-2018 Mali 0-0 Burundi
16-10-2018 Burundi 1-1 Mali
13-10-2018 Mali 0-0 Burundi
09-09-2018 South Sudan 0-3 Mali
23-03-2018 Nhật Bản 1-1 Mali
11-11-2017 Gabon 0-0 Mali
07-10-2017 Mali 0-0 B.B.Ngà
06-09-2017 Mali 0-0 Ma Rốc
02-09-2017 Ma Rốc 6-0 Mali