Kết quả Cúp Albania - Vòng Tu Ket
KF Laci

27/03/2020

KF Tirana

KF Laci

08-03-2020 KF Tirana 1-0 KF Laci

KF Tirana

08-03-2020 KF Tirana 1-0 KF Laci
22-02-2020 Kukesi 1-2 KF Tirana

Phong độ đối đầu

08-03-2020 KF Tirana 1-0 KF Laci
22-12-2019 KF Laci 1-2 KF Tirana
19-10-2019 KF Tirana 2-1 KF Laci
26-05-2019 KF Laci 1-3 KF Tirana
03-04-2019 KF Laci 2-0 KF Tirana
30-03-2019 KF Tirana 1-1 KF Laci
13-03-2019 KF Tirana 3-0 KF Laci
15-12-2018 KF Laci 2-1 KF Tirana
07-10-2018 KF Tirana 0-1 KF Laci
16-04-2017 KF Tirana 0-0 KF Laci