Kết quả VL Olympic nữ KV Châu Á - Vòng 2
Iran Nữ

FT

8-0

(3-0)

Lebanon Nữ

Iran Nữ

Lebanon Nữ