Kết quả C2 Châu Á - Vòng 4
Hang Yuen FC

FT

1-5

(0-2)

April 25

Hang Yuen FC

April 25

21-08-2018 Home Utd 0-2 April 25
02-05-2018 Hwaebul SC 0-2 April 25