Kết quả VLWC KV Châu Á - Vòng 7
Hàn Quốc

26/03/2020

Turkmenistan

Hàn Quốc

19-11-2019 Brazil 3-0 Hàn Quốc
14-11-2019 Lebanon 0-0 Hàn Quốc

Turkmenistan

15-10-2019 Kuwait 1-1 Turkmenistan

Phong độ đối đầu

19-11-2019 Brazil 3-0 Hàn Quốc
14-11-2019 Lebanon 0-0 Hàn Quốc